Polityki prywatności

IT I WOLNOŚCI | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

We Francji i w Europie dane osobowe są chronione w szczególności przez następujące teksty: Ustawa z dnia 6 stycznia 1978 r., art. 226-13 Kodeksu karnego, Dyrektywa europejska z dnia 24 października 1995 r. Ustawa dotycząca przetwarzania danych , pliki na stronie Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód (CNIL), pod następującym adresem: http://www.cnil.fr.

Protech Sécurité zobowiązuje się do poszanowania poufnego charakteru danych osobowych przekazywanych przez osoby odwiedzające tę witrynę. Poniżej znajdziesz informacje, jakie Protech Sécurité może gromadzić podczas odwiedzania przez Ciebie jego strony internetowej, a także sposób ich późniejszego wykorzystania.

1. BIERNE ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niektóre dane osobowe zapisane na naszym serwerze to te, które podajesz dobrowolnie podczas wypełniania formularzy online, a inne są zbierane automatycznie. Protech Security dołoży wszelkich starań, aby regularnie ulepszać swoją stronę. Podczas Twojej wizyty niektóre dane są zbierane automatycznie:

Twój adres IP: Adres IP jest przydzielany Twojemu komputerowi przez dostawcę usług internetowych, aby umożliwić Ci dostęp do Internetu. Ten adres jest ogólnie uważany za informacje niepozwalające na identyfikację osoby, ponieważ zmienia się przy każdym logowaniu.
Twój login podczas poruszania się po obszarach o ograniczonym dostępie.
Adres strony internetowej, z której nastąpiło bezpośrednie przekierowanie do tej witryny.
Data i godzina Twojej wizyty w witrynie oraz przeglądane strony.
System operacyjny komputera i oprogramowanie przeglądarki.
Witryna protechsecurite.pix-digital.com nie używa trwałych plików cookie przechowywanych na dysku twardym.

2.WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

Protech Sécurité będzie wykorzystywać zebrane dane wyłącznie w celu odpowiadania na prośby osób odwiedzających witrynę, w celu realizacji funkcji komunikatorów oraz w celu informowania odwiedzających o nowych funkcjach lub nowych usługach w witrynie internetowej tylko wtedy, gdy odwiedzający wyraźnie ją do tego upoważnią. Protech Sécurité będzie wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów wskazanych w chwili ich udostępnienia. Dane osobowe, które podałeś lub które wynikają z Twojej nawigacji na stronie, są zastrzeżone do użytku wewnętrznego w Protech Sécurité. Dane osobowe nie będą przedmiotem żadnego komercyjnego wykorzystania i nie będą przekazywane nikomu w celach komercyjnych lub poszukiwań handlowych.

3.ŚRODKI OCHRONY PRYWATNOŚCI

Firma Protech Security utworzyła dedykowane zasoby do bezpiecznego przechowywania danych osobowych w celu uniknięcia utraty, zmiany lub włamania. Systemy przechowywania są dostępne tylko dla ograniczonej liczby upoważnionych osób.

4.DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

W celu umożliwienia korzystania z funkcji personalizacji zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, e-mail). Możesz całkowicie odmówić przekazania takich danych. Możesz jednak nie mieć dostępu do niektórych funkcji lub otrzymywać żądanych informacji.

Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, plikach i wolnościach, na proste żądanie z Twojej strony i w dowolnym momencie, firma Protech Sécurité usunie lub zmodyfikuje dane osobowe, które podałeś . Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmienić je, sprostować lub zażądać ich usunięcia, wyślij swoje żądanie pocztą do Protech Sécurité na adres:

Nazwa :

Imię :

Adres :

Kontakt :

Protech Sécurité zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie zasad działania powyższego serwisu internetowego.